Phinox Verbetermanagement en Interim-manager pagina afbeelding
Phinox Verbetermanagement en Interim-manager afbeelding boven

Verbetermanagement

Een geslaagd verbetertraject levert besparingen op voor de korte termijn, maar zorgt ook voor blijvende veranderingen in de organisatie. Het is juist die combinatie van een kwantitatieve en kwalitatieve aanpak waardoor behaalde resultaten blijvend worden, ook op de langere termijn.

Als verbetermanager maakt PhiNox zich sterk voor harde, meetbare resultaten. Daarnaast besteden wij ook aandacht aan de bedrijfscultuur. Hoe lopen de processen en structuren binnen een organisatie? Zijn er patronen die contraproductief werken, of andere knelpunten die het functioneren in de weg staan? Hoe kunnen de werknemers en de capaciteiten van een organisatie optimaal worden ingezet voor een zo goed mogelijk resultaat?

Als verbetermanager maakt PhiNox zich sterk voor harde, meetbare resultaten.

Black Belt in Lean Six Sigma

Phinox Verbetermanagement en Interim-manager afbeelding onder

Caroline is opgeleid tot lean six sigma black belt. Dit is een bewezen en effectieve methodiek om bedrijfsresultaten aantoonbaar en duurzaam te verbeteren. Wilt u weten wat PhiNox voor u kan betekenen op het gebied van verbetermanagement? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek, en kijk ook eens bij vaardigheden.

De PhiNox verbetermanager kunt u inzetten voor:

  • Het optimaliseren van processen, waardoor de kosten omlaag gaan terwijl de kwaliteit stijgt.
  • Het maken van efficiency-slagen binnen een organisatie of afdeling.
  • Het inzichtelijk maken van de performance van teams en afdelingen.
  • Het verminderen van klachten van zowel klanten als werknemers.
  • Het verhogen van klanttevredenheid.